Преносими компютри

Всички видове преносими компютри

Лаптопи от най-добрите производители

DELL
HP
ASUS
HEWLETT-PACKARD
TOSHIBA

ОБАДЕТЕ СЕ
02 953 15 48

Защо "е-Дневник"?

В забързаното време на 21 век, все по-често ни се налага да отлагаме една или друга задача поради липса на време.

"е-Дневник" цени и спестява вашето време!

При  непрекъснатата и своевременна информация родителите ще бъдат по-тясно обвързани с обучението и възпитанието на децата си в училище.

Това е начинът училището да се приближи максимално до родителите.

Чрез "е-Дневник" всеки родител ползващ системата може да бъде поканен да посети училището във всеки един момент.

"е-Дневник" е проект, който обединява усилията на родителите и учителите за постигане на една много важна цел по съвременен начин.

 

Независими...

Няма нужда да инсталирате каквото и да било.

Трябва да имате само компютър (какъвто и да е) и Интернет.

Няма значение дали ползвате PC или MAC

 

Какво трябва да направите?

1. Да се оторизирате чрез потребителско име и парола във входната страница на "е-Дневник"

 

2. Ако желаете да промените данни в своя профил

 

3. Да изберете Предмет, Паралелка и Ученик

 

4. Да нанесете и изпратите Оценка, Забележка или Съобщение

Добавеното, независимо дали е Оценка, Забележка или Съобщение се изпраща чрез e-mail на родителя(настойника) автоматично в момента на добавянето!

Няма нужда да пишете писма и/или да правите допълнителни настройки по компютъра си!

 

Желаете да изпратите съобщение до всички в класа?...

Няма проблем.

5. Изберете "Съобщение до всички в класа"

Напишете своето съобщение и...

Съобщението ще се изпрати чрез e-mail на родителите(настойниците) на всички ученици от избраната паралелка автоматично в момента на добавянето!

 

Целта е постигната