Информация за контакти

“е-Дневник” ООД
адрес: гр.София, ж.к. "Иван Вазов",  ул.”Бурел” 66-68
тел.: 02 / 953 1548, 02/ 953 3305, факс: 02 / 954 04 93
WEB: www.e-dnevnik.bg
e-mail: office@e-dnevnik.bg

Пламен Пенчев - Управител
Йордан Миленков - ИТ Мениджър
Десислава Миленкова - Консултант