Кой ползва "е-Дневник"?

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура
nukk.e-dnevnik.bg
www.nukk.org
Телефон:
+ 359 2 957 86 78
Адрес: София 1614
кв. Горна баня
ул."Вечерница" 21
e-mail: nukk@abv.bg  

Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография
npgpf.e-dnevnik.bg
www.npgpf.com
Адрес: София - 1408
ул. "Златишки проход" №5
тел.: 02/ 858-21-80
e-mail: npgpf@abv.bg

Частен учебен комплекс 
"БЪЛГАРСКО ШКОЛО"

bgshkolo.e-dnevnik.bg
www.bgshkolo.com
Адрес: София 1700, ул."Екатерина Ненчева" №1
тел.: 02 8687338,
GSM 0888 224 345
e-mail: bylgarskoshkolo@abv.bg 

Английска Бизнес Гимназия "Евростандарт"
и Бизнес Колеж "Евростандарт"
eustandart.e-dnevnik.bg
www.eurostandart.org
Адрес: София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №148, 4 етаж
тел.: 02 931 00 34;
02 931 18 99
e-mail: bctd@mail.orbitel.bg

Класът на Десислава Миленкова
137 СОУ "Ангел Кънчев"
klas.e-dnevnik.bg
(Малък е-Дневник)

Форма за заявка на е-Дневник
ВНИМАНИЕ!

Това не е форма за регистрация в/на е-Дневник.

Тази форма е предназначенена за директори и/или учители, които желаят да ползват е-Дневник и все още нямат инсталиран такъв за тяхното училище.

Ако сте родител/настойник и не знаете как да влезете в системата, моля първо попитайте някой учител за това дали има инсталиран е-Дневник и как се влиза в него.

(E-mail)
(вид, име, нас.място)

(учител, директор, ...)

(1а, 2д, ...)

http:// .e-dnevnik.bg
(това ще е интернет адреса на вашият е-дневник)

(IP Number)
(моля попълнете ако желаете да уточните някакви подробности)
Error executing command. The system() function is disabled.
Моля попълнете символите от изображението!
 

Идеята...

Проектът "е-Дневник" се зароди в отговор на невъзможността ни, като родители да получаваме така важната информация за това какво се случва с нашите деца в училище.

Като хора, свикнали да получават нужната информация бързо, по всяко време на денонощието с помоща на Интернет, ние от дълго време обмисляме създаването на "е-Дневник".

Основната цел на "е-Дневник" е да организира цялата информация за учебни години, учители, предмети, паралелки и ученици.

Също така "е-Дневник" организира успеха и поведението на всеки ученик, като превръща цялата информация в цифров вид и своевременно уведомява родителя за всяка промяна.

"е-Дневник" е онлайн инструмент и всеки може да го ползва от всяка точка на света само с помощта на броузер и достъп до Интернет!

 

Съдържание на "е-Дневник"

Административен модул
Това е главният модул за управление на цялата система. От него се добавят/редактират данни за: текуща учебна година, учители, учебни предмети, ученици и много други функции, като филтриране на данните по различни критерии, изготвяне на отчети и експортиране на резултатите в MS Excell™ или MS Word™.

Учителски модул
От него учителите управляват своя профил, нанасят оценки на учениците и изпращат съобщения на родителите.

Родителски модул
Родителят получава ежедневна информация за успеха и поведението на детето си.

Интернет модул.
Искаме да подчертаем, че не е нужно всяко учебно заведение да има своя интернет страница. Ние ще създадем такава от типа vashetouchilishte.e-dnevnik.bg
На нея ще присъства информация за учебното заведение, учениците в него, новини, събития, резултати от изпити и много друга полезна информация.
"е-Дневник" може да бъде интегриран във всяка съществуваща Интернет страница, но от съображения за сигурност е по-добре да се използват нашите хостинг услуги.

 

Версия 1.01

Виж онлайн презентация 1024x768 / 800x600

Възможности

Администратор:

Преподавател:

Родител (настойник):

 

 

Пакети и цени:

 

„ГОЛЯМ" пакет услуги:

(подходящ за училища с голям брой ученици)

 - Еднократен поименен лиценз за учебното заведение с доживотно право на ползване и инсталация на "е-Дневник" + поддръжка  за първата година - 1000.00 лв. Срокът за инсталация е пет работни дни след подписване на договора;

 - Подновяване на лиценза за всяка следваща година - безплатно;

 - Годишен абонамент за поддръжка след първата година - 300.00 лв.

 

"МАЛЪК" пакет услуги:

(подходящ за училища с по-малък брой ученици - под 250)

 - Годишна такса за ползване и поддръжка на е-Дневник (без закупуване на лиценз) - 3.00 лв. на ученик.

 

Допълнителни услуги:

 - Въвеждане на информация за предмети, учители, паралелки и ученици - по 1.00 лв. на лице (ученик/учител);

 - Създаване на уеб-страница на училището, в случай че нямате такава - безплатно.

 

 

Специални привилегии:

 След подписване на договор, учебното заведение получава автоматично правото на до 10% отстъпки за следните услуги от фирма Паком-П ЕООД (www.pacom.bg):

 - Покупка на нови компютри и офис техника;

 - Проектиране и изграждане на видео наблюдение и СОТ (Сигнално охранителна техника);

 - Абонаментна поддръжка на компютри и офис техника;

 - Покупка и доставка на консумативи за принтери, копирна техника и факс апарати.

 

 

Версия 1.0

Възможности - демо

Администратор:

Преподавател:

Родител (настойник):